Selecteer een pagina

Mentorschap

Wat levert het de cliënt, familie en instelling op?

Cliënt

 • Iemand die jouw belangen verwoordt
 • Samen kiezen en besluiten
 • Steun in de rug als het lastig wordt

Familie

 • Gedeelde zorglast
 • Weer gewoon familie zijn
 • Grote kennis van zorgland

Instellingen

 • Meerzijdige partijdigheid
 • Gedeelde zorgplicht
 • Brede sociale kaart

Wat kun je van mij verwachten?

Het belangrijkste is dat ik jou vertegenwoordig op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en welzijn. Ik zal met hulpverleners overleggen over je zorg- of behandelplan. Ik blijf in contact met je hulpverleners en andere betrokkenen. En natuurlijk blijf ik in contact met jou. Ik zal je stimuleren en motiveren. Ik ben eerlijk, direct en makkelijk te benaderen. Ik ben er ook voor een kopje thee of een fijne wandeling. Jij verdient steun bij het onafhankelijker en zelfstandiger worden. We overleggen over wat ik voor jou doe en over wat je zelf doet. Bereiken we een doel? Dan zullen we dat succes samen vieren!

Wat doet een professioneel mentor?

Als professioneel mentor neem ik beslissingen voor jou op persoonlijk vlak, maar ook rond de zorg of hulpverlening die je nodig hebt. Ik heb aandacht voor wie je bent en voor wat jij graag wilt. Jij verdient alle kansen van de wereld en daar wil ik je bij helpen. Daarom neem ik beslissingen zoveel mogelijk in overleg met jou. 

Wanneer is een professioneel mentor nodig?
 • Als je door lichamelijke en/of psychische oorzaken (deels of tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen over je zorg. Als je geen  weloverwogen besluit kan nemen over je begeleiding,verzorging, verpleging en behandeling.
 • Als je geen partner, broer, zus of kind hebt, die je belangen wil of kan behartigen.
 • Als er binnen de familie onenigheid bestaat over wat voor jou de beste zorg of behandeling is.

De rechter zal eerst bekijken of het goed is dat er een professioneel mentor komt. Als ik (juridisch gezien) officieel je mentor word, dan controleert de rechter daarna ook regelmatig of ik mijn werk goed doe. Daarnaast ben ik verplicht om jaarlijkse nascholing te volgen. Dat geeft jou de zekerheid dat je in veilige handen bent. 

Voor wie is professioneel mentorschap?
 • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel.
 • Mensen met psychiatrische aandoening.
 • Mensen met dementie.
 • Mensen in overgang van 18+ met weinig/geen netwerk.
Samenwerking

Ik werk met iedereen rond een cliënt samen. Met sommige collega’s heb ik een hechte band:

Tarieven

Eenpersoons mentorschap
Standaard: € 119,69
Psychische problemen 18-23 jaar: € 154,88
Opstartkosten: € 676,39

Tweepersoons mentorschap
Standaard: € 215,48
Psychische problemen 18-23 jaar een persoon: € 246,94
Psychische problemen 18-23 jaar beide personen: € 278,70
Opstartkosten: € 1216,05

Extra werkzaamheden
Uurloon:  € 84,46
PGB-beheer: € 632,83
Verhuizing: € 422,29

Tarieven zijn incluis btw. Ze worden bij aanvang op een jaarfactuur verrekend en in maandelijkse termijnen te voldoen. 
In sommige gevallen kom je in aanmerking voor teruggave vanuit de bijzondere bijstand, de aanvraag hiervan is een taak van je bewindvoerder.

Hoe werkt het?

Het is goed dat we elkaar beter leren kennen om te begrijpen wat belangrijk is. Als ik je wettelijk vertegenwoordiger word, dan heb je altijd een steuntje in de rug als je moeilijke keuzes moet maken. Het is belangrijk dat je weet wat je van me kunt verwachten, dus heb ik een stappenplan gemaakt:

1. Kennismaking
Ik kom op bezoek en we leren elkaar een beetje kennen.

2. Aanvraag 
We vullen de papieren in. Daarna neemt de rechter een besluit.

3. Intake
We maken een plan van aanpak met elkaar.

4. Aan het werk
We spreken elkaar 1x per twee maanden. Bij belangrijke besluiten denken we samen na over de consequenties.

5. Evaluatie
We controleren 1x per jaar bij de planbespreking of we op de goede weg zijn en passen de afspraken aan, als dat nodig is.

6. Afronding
Mentorschap stopt als de rechtbank dit goedkeurt of als iemand overlijdt.

Heb je interesse of een vraag?

Je kunt altijd contact opnemen om je vraag te stellen! We kunnen ook eerst kennismaken, voordat je beslist of je mentorschap aan wil vragen.

Mentorschap

Cliënt

 • Iemand die jouw belangen verwoordt
 • Samen kiezen en besluiten
 • Steun in de rug als het lastig wordt

Familie

 • Gedeelde zorglast
 • Weer gewoon familie zijn
 • Grote kennis van zorgland

Instellingen

 • Meerzijdige partijdigheid
 • Gedeelde zorgplicht
 • Brede sociale kaart

Wat kun je van mij verwachten?

Het belangrijkste is dat ik jou vertegenwoordig op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en welzijn. Ik zal met hulpverleners overleggen over je zorg- of behandelplan. Ik blijf in contact met je hulpverleners en andere betrokkenen. En natuurlijk blijf ik in contact met jou. Ik zal je stimuleren en motiveren. Ik ben eerlijk, direct en makkelijk te benaderen. Ik ben er ook voor een kopje thee of een fijne wandeling. Jij verdient steun bij het onafhankelijker en zelfstandiger worden. We overleggen over wat ik voor jou doe en over wat je zelf doet. Bereiken we een doel? Dan zullen we dat succes samen vieren!

Wat doet een professioneel mentor?

Als professioneel mentor neem ik beslissingen voor jou op persoonlijk vlak, maar ook rond de zorg of hulpverlening die je nodig hebt. Ik heb aandacht voor wie je bent en voor wat jij graag wilt. Jij verdient alle kansen van de wereld en daar wil ik je bij helpen. Daarom neem ik beslissingen zoveel mogelijk in overleg met jou. 

Wanneer is een professioneel mentor nodig?
 • Als je door lichamelijke en/of psychische oorzaken (deels of tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen over je zorg. Als je geen  weloverwogen besluit kan nemen over je begeleiding,verzorging, verpleging en behandeling.
 • Als je geen partner, broer, zus of kind hebt, die je belangen wil of kan behartigen.
 • Als er binnen de familie onenigheid bestaat over wat voor jou de beste zorg of behandeling is.

De rechter zal eerst bekijken of het goed is dat er een professioneel mentor komt. Als ik (juridisch gezien) officieel je mentor word, dan controleert de rechter daarna ook regelmatig of ik mijn werk goed doe. Daarnaast ben ik verplicht om jaarlijkse nascholing te volgen. Dat geeft jou de zekerheid dat je in veilige handen bent. 

Voor wie is professioneel mentorschap?
 • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel.
 • Mensen met psychiatrische aandoening.
 • Mensen met dementie.
 • Mensen in overgang van 18+ met weinig/geen netwerk.
Samenwerking

Ik werk met iedereen rond een cliënt samen. Met sommige collega’s heb ik een hechte band:

Tarieven

Eenpersoons mentorschap
Standaard: € 119,69
Psychische problemen 18-23 jaar: € 154,88
Opstartkosten: € 676,39

Tweepersoons mentorschap
Standaard: € 215,48
Psychische problemen 18-23 jaar een persoon: € 246,94
Psychische problemen 18-23 jaar beide personen: € 278,70
Opstartkosten: € 1216,05

Extra werkzaamheden
Uurloon:  € 84,46
PGB-beheer: € 632,83
Verhuizing: € 422,29

Tarieven zijn incluis btw. Ze worden bij aanvang op een jaarfactuur verrekend en in maandelijkse termijnen te voldoen. 
In sommige gevallen kom je in aanmerking voor teruggave vanuit de bijzondere bijstand, de aanvraag hiervan is een taak van je bewindvoerder.

Hoe werkt het?

Het is goed dat we elkaar beter leren kennen om te begrijpen wat belangrijk is. Als ik je wettelijk vertegenwoordiger word, dan heb je altijd een steuntje in de rug als je moeilijke keuzes moet maken. Het is belangrijk dat je weet wat je van me kunt verwachten, dus heb ik een stappenplan gemaakt:

1. Kennismaking
Ik kom op bezoek en we leren elkaar een beetje kennen.

2. Aanvraag 
We vullen de papieren in. Daarna neemt de rechter een besluit.

3. Intake
We maken een plan van aanpak met elkaar.

4. Aan het werk
We spreken elkaar 1x per twee maanden. Bij belangrijke besluiten denken we samen na over de consequenties.

5. Evaluatie
We controleren 1x per jaar bij de planbespreking of we op de goede weg zijn en passen de afspraken aan, als dat nodig is.

6. Afronding
Mentorschap stopt als de rechtbank dit goedkeurt of als iemand overlijdt.

Heb je interesse of
een vraag?

Je kunt altijd contact opnemen om je vraag te stellen! We kunnen ook eerst kennismaken, voordat je beslist of je  mentorschap wil aanvragen.